Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 3 okres finansowania

                                 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W okresie 01.04.2023 - 31.03.2024 koszty całkowite projektu to 1.083.562,00 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 1.017.430,00 złotych i wkład własny w wysokości 66.132,00 złotych.

W okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 koszty całkowite projektu to 2.973.930,77 złotych w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 2.809.830,77 złotych i wkład własny w wysokości 164.100,00 złotych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT