Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Chcesz pomóc?

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego, na który można przekazywać wpłaty pieniężne na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Nazwa banku: PKO BP o/Łowicz
Nr. rachunku: 07 1020 4580 0000 1302 0103 1319

Copyright © MK SOFT