Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019-ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

Łowicz, 06 maja  2019 roku.  

 

ZESTAWIENIE

PORÓWNANIA I OCENY OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/2019

      

1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych o regulowanej wysokości – podstawowe wymagane minimalne cechy:

- powinna posiadać minimum 16 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody, w tym 4 dysze do masażu stóp,

- wanna nie może wymagać stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych i musi posiadać kółka jezdne w podstawie wanny umożliwiające użytkownikowi łatwe jej przemieszczanie,

- regulacja wysokości wanny musi odbywać się poprzez napęd elektryczny,

- waga wanny nie może być większa niż 100 kg.,

- czas napełniania wanny nie może być większy niż 3 minuty,

- wanna zasilana będzie napięciem 230 V, 50 Hz,

- regulacja wysokości wanny: minimum 600 mm,

- wanna musi posiadać system całkowitego opróżniania obiegu wody wraz z pompą,

- części składowe urządzenia wykonane muszą być z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i muszą posiadać właściwe certyfikaty,

- wanna musi posiadać zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho i wąż napełniający,

- wanna musi posiadać zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękczacz wody).

 Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

Suma  środków PFRON  w ramach projektu „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” zaplanowana na realizację zakupu to 24.000,00 złotych (dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy).

Przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe 5/2019) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

2. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Zaproszono ew. wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 4 ewentualnych  Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone także na stronie internetowej Stowarzyszenia 24.04.2019 roku. 

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 06 maja 2019 roku do godziny 12:00 do  Stowarzyszenia  Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu wpłynęły dwie oferta i jedna z nich (oferta tańsza) została wybrana do realizacji:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto (zł)

Uwagi

1.

FOR – MED Anna Zaks

ul. Szymczaka 2 lok.21

01-227 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

23.868,00

 

brak

 

2.

 BTL Polska Sp.z o.o.

 

ul. Leonidasa 49

02-239 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

 

3.

Medshop Polska

ul. Armii Krajowej 7

58-100 Świdnica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

brak

 

brak

 

 

4.

BH KINESIS Andrzej Boruta

ul. Penara 23

38-440 Iwonicz Zdrój

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

24.900,00

oferta nie mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

4. Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających  wymagania techniczne i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 1, nazwa wykonawcy: FOR – MED Anna Zaks, ul. Szymczaka 2 lok.21, 01-227 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wybrana oferta mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

6. Cena brutto 23.868,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych, zero groszy.

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Imię i nazwisko - Piotr Gołaszewski

Koordynator Projektu „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”

Wybór akceptuję i zatwierdzam:  Milena Brzoza-Gołaszewska                           

                                    

 

 

 

                                                                                 

Copyright © MK SOFT