Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

                               

Informacja o finansowaniu„Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”
 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projektu pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych

 

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT