Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych 2”

Projekt: „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych 2”

                                 

      

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje pierwszy okres projektu pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych 2” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

      Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych. 

     Jest to projekt realizowany w okresie 01.04.2024 - 28.02.2025.

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w województwie: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

     Informacje o podejmowanych działaniach oraz o rekrutacji beneficjentów do projektu będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.centrum.lowicz.pl. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu: 50 dzieci niepełnosprawnych i 50 dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz grupa uczestników projektu: 150 członków rodzin beneficjentów ostatecznych, opiekunów, dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych.

    Główne działania zaplanowane w projekcie:

1. Zorganizowanie Dnia Dziecka dla 50 beneficjentów ostatecznych i 100 innych uczestników w Zdunach (powiat łowicki) nadziałce wynajętej od Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach (wynajem na okres 20 lat), gdzie Stowarzyszenie przygotowuje się do budowy Kompleksowego Ośrodka Rehabilitacyjnego. Impreza odbędzie w okresie Maj/Czerwiec 2024roku, a jej planowany koszt to 19.250,00 zł.

2. Wyjazd Integracyjny do Park Suntago Wodny Świat (Wręcza, województwo mazowieckie) dla 40 beneficjentów ostatecznych i 40 innych uczestników (2 wyjazdy autokarowe z zakupem biletów i wyżywieniem). Wyjazd zaplanowano w lipcu 2024 roku, a jego planowany koszt to 26.200,00 zł.

3. Wyjazd Integracyjny do Park Rozrywki Mandoria (Rzgów, województwo łódzkie) dla 45 beneficjentów ostatecznych i 75 innych uczestników (3 wyjazdy autokarowe z zakupem biletów i wyżywieniem). Wyjazd zaplanowano w lipcu 2024 roku, a jego planowany koszt to 35.700,00 zł

4. Zorganizowanie Pikniku przy Domu na 105 dla 60 beneficjentów ostatecznych i 120 uczestników w Zdunach. Impreza odbędzie w okresie Wrzesień/Październik 2024 roku, a jej planowany koszt to 65.500,00 zł.

5. Zorganizowany zostanie cykl wystaw prac plastycznych (5 edycji – maj, lipiec, październik, grudzień 2024 i luty 2025) przekazanych przez beneficjentów ostatecznych projektu dla 60 beneficjentów ostatecznych i 60 innych uczestników projektu.

6. Zorganizowane Spotkanie Noworoczne (gala) z występem zespołu muzycznego dla 60 beneficjentów ostatecznych i 60innych uczestników projektu odbędzie się w Styczniu 2025 roku (najprawdopodobniej 18 stycznia 2025 roku) w restauracji na terenie powiatu łowickiego, a jego planowany koszt to 23.200,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano również następującego działania: praca koordynatora projektu, obsługa informatyczna projektu, obsługa księgowa, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP, oraz promocja projektu w prasie/radiu i druk plakatów informujących o projekcie. Łączne koszty kwalifikowane projektu to 197.490,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON to 177.600,00 zł, wkład własny niefinansowy to 11.790,00 zł i wkład własny finansowy 8.100,00 zł (razem 19.890,00 zł).

 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent będzie zakwalifikowany do udziału w maksymalnie siedmiu dniach wsparcia (działaniach). Wsparcie zostanie dobrane przez koordynatora projektu wspólnie z innym personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator - kierownik projektu.

 

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

    Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                           

                                                                                                               Przewodnicząca Zarządu

                                                                                                              Milena Brzoza-Gołaszewska

 

Copyright © MK SOFT