Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 24.05.2016-30.11.2016

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podwyższenie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym i fizycznym, podniesienie jakości życia, rozwój kompetencji osobistych oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych.
     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Do realizacji projektu zatrudnieni będą: 2 logopedzi, 2 fizjoterapeuci i 1 terapeuta zajęciowy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00, 31 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona.
Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731
Szczegółowe dane i karty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na stronie www.centrum.lowicz.pl

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez mrg. fizjoterapii.
2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedów.
4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych. 

„Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 23.600,00 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ankiety rekrutacyjne.doc)Ankiety rekrutacyjne.doc[Ankiety rekrutacyjne]408 Kb
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc[Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie]235 Kb
Copyright © MK SOFT