Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 13 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu poprzez usprawnianie funkcji intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, neuromotorycznej, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2014 - 31.03.2015

II okres realizacji - 01.04.2015 – 31.03.2016

III okres realizacji – 01.04.2016 – 31.03.2017

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 b.

 

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.
 2. Podczas rekrutacji zostały utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.
 3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

 

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 • zajęcia pedagogiczne, -terapia metodą Weroniki Sherborne, -dogoterapia, -muzykoterapia, -logopedia,
 • trening samoobsługi, -psychoterapia, -szkoła rąk, -fizjoterapia.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji III okresu niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2016 - III 2017.

 2. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 3. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 4. Prowadzenie zajęć dogoterapii - IV 2016 - III 2017.

 5. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 7. Prowadzenie treningu samoobsługi - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 8. Prowadzenie zajęć z psychoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 10. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 11. Zakup materiałów do bieżącej pracy terapeutów i zestawu do Integracji Sensorycznej - IV 2016 - III 2017.

 12. Zatrudnienie koordynatora projektu, specjalisty do obsługi EGW, księgowej i sprzątaczki - IV 2016 - III 2017.

 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu – IX – X 2016 i I i III 2017.

 14. Realizowanie opłat czynszowych - IV 2016 - III 2017.

 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2016 - III 2017.

 16. Praca wolontariuszy - IV 2016 - III 2017.

 17. Wykonanie audytu zewnętrznego – III 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Copyright © MK SOFT