Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 12.02.2019 r.

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Audytu Zewnętrznego projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 roku  w  ramach  Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24-10-2016 roku (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powyższy Audyt  Zewnętrzny  wykonany musi zostać zgodnie z  Wytycznymi  dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w terminie do 31 marca 2019 roku.

Audyt obejmować będzie sprawdzenie i weryfikację wraz z oceną:

a. prawidłowość udokumentowania wydatków,

b. prawidłowość zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowość rozliczeń różnych źródeł finansowania projektu,

d. prawidłowość zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych na podstawie dokumentów źródłowych,

e. udokumentowanie alokacji i prawidłowości obrotu środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. sposobu zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji.

 

 Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu:

 1. Cel programowy projektu:

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu:

Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu:

Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności.

4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania:

2 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019  roku.

6. Okres podlegający bieżącemu audytowi zewnętrznemu:

Od dnia 1 kwietnia 2018  roku do dnia  31 marca 2019 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Regionalny.

 

Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego

Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Prowadzenie zajęć  fizjoterapeutycznych.

3. Prowadzenie terapii zajęciowej. 

4. Prowadzenie zajęć pedagogicznych.

5. Prowadzenie zajęć logopedycznych.

6. Prowadzenie szkoły rąk.

7. Prowadzenie dogoterapii.

8. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów.

9. Zatrudnienie koordynatora- kierownika  projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW.

10. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz   wykonanie audytu zewnętrznego.

11. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP.

12. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form. usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

13. Praca wolontariuszy.

14. Zakup zestawu sprzętu do Integracji Sensorycznej.

15. Zakup inwestycyjny.

 

Wartość projektu poddanemu audytowi:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 473320,00 zł.

2) Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych: 31680,00 zł.

a) Wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) (w zł) 31680,00 zł.

b)Wkład finansowy ze źródeł niepublicznych (w zł) 0,00 zł.

3) Kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 441640,00 zł.

a) Koszty bieżące (w zł) 441640,00 zł.

b) Koszty inwestycyjne (w zł) 0,00 zł.

4)Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie audytu zewnętrznego (w zł) 6000,00 zł.

 

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów
jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731. Odpowiedzi oczekujemy w terminie do 20 lutego  2019 roku,  godz.1800 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres 
ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu). Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  musi nastąpić w terminie do 31  marca  2019 roku.

Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

                                                                               Z  poważaniem:

                                                                                Przewodnicząca                              

                                                                        Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

                                                                                                   

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik nr 1- wytyczne do Audytu - panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepel)Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego[Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego]51 Kb
Copyright © MK SOFT