Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 11.01.2024 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem obiektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz wspieranie systemu oświaty w sferze edukacji pozaszkolnej.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku bezstronności.

 

                                                                      

 

Copyright © MK SOFT