Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020- ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 Łowicz, 13 luty 2020 roku.

ZESTAWIENIE

PORÓWNANIA I OCENY OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020 z 31.01.2020 roku

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

Audytu Zewnętrznego projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 roku w ramach Konkursu 4/2017 z dnia 10 października 2017 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powyższy Audyt  Zewnętrzny  wykonany musi zostać zgodnie z  Wytycznymi  dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), w terminie do 31 marca 2020 roku.

Audyt obejmować będzie sprawdzenie i weryfikację wraz z oceną:

a. prawidłowość udokumentowania wydatków,

b. prawidłowość zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowość rozliczeń różnych źródeł finansowania projektu,

d. prawidłowość zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych na podstawie dokumentów źródłowych,

e. udokumentowanie alokacji i prawidłowości obrotu środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. sposobu zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji.

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

dofinansowanego ze środków PFRON w  ramach realizacji projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 31 stycznia 2020 roku. 

2. W dniu 31 stycznia 2020 roku Zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 5 ewentualnych Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu. 

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 12:00 do  Stowarzyszenia  Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto (zł)

Uwagi

1.

 

„Audyt” Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Ul. Lubowska 82

60-454 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

2.

 

 AK Audyt Sp. z o.o.

 

Ul. Cybernetyki 21

02-677 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

 

3.

 

Integral Audit Sp. z o.o.

Ul. Franciszka Żwirki 2

90-450 Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

brak

 

brak

 

 

4.

 

AUDYTOR Mirosław Bogusławski  Kancelaria Biegłego  Rewidenta

Ul. Aleksandra 7

93-418 Łódż,

Ul. Starorudzka 88 c

93-424 Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5900,00 zł

 

Oferta zaakceptowana

5.

 

"AURES-AUDYT" Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska

ul. Mickiewicza 10/15
23-210 Kraśnik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak–  udzielono odpowiedzi negatywnej

 

 

4.   Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 4, nazwa wykonawcy:  AUDYTOR Mirosław Bogusławski  Kancelaria Biegłego  Rewidenta  Ul. Aleksandra 7  93-418 Łódź, Ul. Starorudzka 88 c  93-424 Łódź.

Wybrana oferta mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a dodatkowo została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na spełnienie wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

6.  Cena brutto 5900,00 zł słownie: pięć tysięcy dziewięćset  złotych zero groszy.

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Imię i nazwisko: Piotr Gołaszewski

Stanowisko: Koordynator Projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”  

Wybór akceptuję i zatwierdzam:

Przewodnicząca Stowarzyszenia: Milena Brzoza-Gołaszewska                                         

                                

 

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020- ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 Łowicz, 13 luty 2020 roku.

ZESTAWIENIE

PORÓWNANIA I OCENY OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2020 z 31.01.2020 roku

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

Audytu Zewnętrznego projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 roku w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”  z dnia 24 września 2018 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powyższy Audyt  Zewnętrzny  wykonany musi zostać zgodnie z  Wytycznymi  dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), w terminie do 31 marca 2020 roku.

Audyt obejmować będzie sprawdzenie i weryfikację wraz z oceną:

a. prawidłowość udokumentowania wydatków,

b. prawidłowość zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowość rozliczeń różnych źródeł finansowania projektu,

d. prawidłowość zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych na podstawie dokumentów źródłowych,

e. udokumentowanie alokacji i prawidłowości obrotu środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. sposobu zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji.

 Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

dofinansowanego ze środków PFRON w  ramach realizacji projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”

przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 31 stycznia 2020 roku.

 2. W dniu 31 stycznia 2020 roku Zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 5 ewentualnych Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu.

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 12:00 do  Stowarzyszenia  Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu wpłynęły następujące oferty: 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto (zł)

Uwagi

1.

„Audyt” Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Ul. Lubowska 82

60-454 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

2.

 AK Audyt Sp. z o.o.

 

Ul. Cybernetyki 21

02-677 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

 

3.

Integral Audit Sp. z o.o.

Ul. Franciszka Żwirki 2

90-450 Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

brak

 

brak

 

 

4.

AUDYTOR Mirosław Bogusławski  Kancelaria Biegłego  Rewidenta

Ul. Aleksandra 7

93-418 Łódż,

Ul. Starorudzka 88 c

93-424 Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6000,00 zł

 

Oferta zaakceptowana

5.

"AURES-AUDYT" Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska

ul. Mickiewicza 10/15
23-210 Kraśnik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak - udzielono odpowiedzi negatywnej

 

 

4.   Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone  w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 4, nazwa wykonawcy:
  AUDYTOR Mirosław Bogusławski  Kancelaria Biegłego  Rewidenta  Ul. Aleksandra 7  93-418 Łódź, Ul. Starorudzka 88 c  93-424 Łódź.

Wybrana oferta mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a dodatkowo została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na spełnienie wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Cena brutto 6000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy.

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Imię i nazwisko: Piotr Gołaszewski

Wybór akceptuję i zatwierdzam:                                     

Przewodnicząca Stowarzyszenia: Milena Brzoza-Gołaszewska                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 31.01.2020 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020

 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Audytu Zewnętrznego projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku  w  ramach   Konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” z dnia 10 października  2017 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Powyższy Audyt  Zewnętrzny  wykonany musi zostać zgodnie z  Wytycznymi  dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1), w terminie do 31 marca 2020 roku.

2.  Skład  zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności (załącznik nr 2). Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi załącznik do „Wytycznych”.

3.  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

   1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

   3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w pkt 3 (załącznik nr 3). 

5. Audyt obejmować będzie sprawdzenie i weryfikację wraz z oceną:

   a. prawidłowość udokumentowania wydatków,

   b. prawidłowość zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

   c. prawidłowość rozliczeń różnych źródeł finansowania projektu,

   d. prawidłowość zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych na podstawie dokumentów źródłowych,

   e. udokumentowanie alokacji i prawidłowości obrotu środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

   f. sposobu zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji.

 

Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu:

1. Cel programowy projektu:

   ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu:

   Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu:

   Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3.

4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania:

   3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021  roku.

6. Okres podlegający bieżącemu audytowi zewnętrznemu:

   Od dnia 1 kwietnia 2019  roku do dnia  31 marca 2020 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Lokalny.

 

Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej.

3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii.

4. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej. 

5. Prowadzenie zajęć pedagogicznych.

6. prowadzenie zajęć logopedycznych.

7. Prowadzenie zajęć  muzykoterapeutycznych.

8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback.

9. Prowadzenie hipoterapii.

10. Zatrudnienie koordynatora- kierownika  projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW.

11. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego.

12. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów i zakup zewnętrznej obsługi projektu.

13. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie

programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form. usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

14. Praca wolontariuszy.

15. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu.

 

Wartość projektu poddanemu audytowi:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 737756,00.

2) Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych: 39600,00 zł.

   a) Wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) (w zł) 40100,00.

   b)Wkład finansowy ze źródeł niepublicznych (w zł) 0,00 zł.

3) Kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł)  697616,00.

   a) Koszty bieżące (w zł) 697616,00.

   b) Koszty inwestycyjne (w zł) 0,00 zł.

4) Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie audytu zewnętrznego (w zł) 5900,00 zł.

 

Kryteria wyboru oferty: Cena-10 pkt x 100% wagi

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów    jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731.  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do  12 lutego  2020 roku,  godz. 12:00 na  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu). Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  musi nastąpić w terminie do 31  marca  2020 roku. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                              Z  poważaniem

                                                                               Przewodnicząca                              

                                                                      Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

Informujemy o realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

 

 

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

w okresie 01.06.2019-30.11.2019 r.

 

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie 6 miesięcy realizacji projektu.

     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 20 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne, dostępne w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu. Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731


Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

  1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez fizjoterapeutów.
  2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
  3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedę.
  4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych.


 „Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 23.900,00 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 31.01.2020 r.

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020

 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Audytu Zewnętrznego projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 roku  w  ramach  Konkursu  1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Powyższy Audyt  Zewnętrzny  wykonany musi zostać zgodnie z  Wytycznymi  dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1), w terminie do 31 marca 2020 roku.

2.  Skład  zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności (załącznik nr 2). Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi załącznik do „Wytycznych”.

3.  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

   1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

   3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w pkt 3 (załącznik nr 3).

5.  Audyt obejmować będzie sprawdzenie i weryfikację wraz z oceną:

   a. prawidłowość udokumentowania wydatków,

   b. prawidłowość zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

   c. prawidłowość rozliczeń różnych źródeł finansowania projektu,

   d. prawidłowość zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych na podstawie dokumentów źródłowych,

   e. udokumentowanie alokacji i prawidłowości obrotu środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

   f. sposobu zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji.

 

 Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu:

1. Cel programowy projektu:

   ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu:

   Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu:

   Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2.

4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania:

   3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022  roku.

6. Okres podlegający bieżącemu audytowi zewnętrznemu:

   Od dnia 1 kwietnia 2019  roku do dnia  31 marca 2020 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Regionalny.


 Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Prowadzenie zajęć  fizjoterapeutycznych.

3. Prowadzenie terapii zajęciowej. 

4. Prowadzenie zajęć pedagogicznych.

5. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii.

6. Prowadzenie szkoły rąk.

7. Prowadzenie dogoterapii.

8. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath.

9. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów.

10. Zatrudnienie koordynatora- kierownika  projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW.

11. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz   wykonanie audytu zewnętrznego.

12. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki..

13. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form. usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

14. Praca wolontariuszy.

15. Zakup inwestycyjny.

16. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego

Wartość projektu poddanemu audytowi:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 403875,60.

2) Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych: 44280,00 zł.

a) Wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) (w zł) 44280,00.

b)Wkład finansowy ze źródeł niepublicznych (w zł) 0,00 zł.

3) Kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł)  359595,60.

a) Koszty bieżące (w zł) 335595,60.

b) Koszty inwestycyjne (w zł) 24000,00.

4) Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie audytu zewnętrznego (w zł) 6000,00.

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów      jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731.  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do  12 lutego  2020 roku,  godz. 12:00 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres: ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu). Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  musi nastąpić w terminie do 31  marca  2020 roku.

Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                             Z  poważaniem:

                                                                             Przewodnicząca                               

                                                                      Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019-ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

Łowicz, 06 maja  2019 roku.  

 

ZESTAWIENIE

PORÓWNANIA I OCENY OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/2019

      

1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych o regulowanej wysokości – podstawowe wymagane minimalne cechy:

- powinna posiadać minimum 16 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody, w tym 4 dysze do masażu stóp,

- wanna nie może wymagać stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych i musi posiadać kółka jezdne w podstawie wanny umożliwiające użytkownikowi łatwe jej przemieszczanie,

- regulacja wysokości wanny musi odbywać się poprzez napęd elektryczny,

- waga wanny nie może być większa niż 100 kg.,

- czas napełniania wanny nie może być większy niż 3 minuty,

- wanna zasilana będzie napięciem 230 V, 50 Hz,

- regulacja wysokości wanny: minimum 600 mm,

- wanna musi posiadać system całkowitego opróżniania obiegu wody wraz z pompą,

- części składowe urządzenia wykonane muszą być z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i muszą posiadać właściwe certyfikaty,

- wanna musi posiadać zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho i wąż napełniający,

- wanna musi posiadać zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękczacz wody).

 Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

Suma  środków PFRON  w ramach projektu „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” zaplanowana na realizację zakupu to 24.000,00 złotych (dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy).

Przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe 5/2019) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

2. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Zaproszono ew. wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 4 ewentualnych  Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone także na stronie internetowej Stowarzyszenia 24.04.2019 roku. 

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 06 maja 2019 roku do godziny 12:00 do  Stowarzyszenia  Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu wpłynęły dwie oferta i jedna z nich (oferta tańsza) została wybrana do realizacji:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto (zł)

Uwagi

1.

FOR – MED Anna Zaks

ul. Szymczaka 2 lok.21

01-227 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

23.868,00

 

brak

 

2.

 BTL Polska Sp.z o.o.

 

ul. Leonidasa 49

02-239 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

brak

 

brak

 

 

3.

Medshop Polska

ul. Armii Krajowej 7

58-100 Świdnica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

brak

 

brak

 

 

4.

BH KINESIS Andrzej Boruta

ul. Penara 23

38-440 Iwonicz Zdrój

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

24.900,00

oferta nie mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

4. Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających  wymagania techniczne i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 1, nazwa wykonawcy: FOR – MED Anna Zaks, ul. Szymczaka 2 lok.21, 01-227 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wybrana oferta mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

6. Cena brutto 23.868,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych, zero groszy.

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Imię i nazwisko - Piotr Gołaszewski

Koordynator Projektu „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”

Wybór akceptuję i zatwierdzam:  Milena Brzoza-Gołaszewska                           

                                    

 

 

 

                                                                                 

Copyright © MK SOFT